Relacja z gali rozdania nagród

Konkurs „Bohater Powstania” odbył się w ramach ogólnopolskiej kampanii „ 1944- Zrozumieć Powstanie” współfinansowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach programu „Wdzięczni Bohaterom- Powstańcom Warszawskim”

Celem konkursu było przede wszystkim propagowanie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych na temat przygotowań i przebiegu Powstania Warszawskiego oraz przybliżenie sylwetek Bohaterów Powstania, a także kształtowanie w uczniach narodowej dumy i odpowiedzialności za kraj.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas 6, 7 i 8 z całej Polski.

Zadaniem konkursowym było przedstawienie w formie video listu do wybranego Bohatera Powstania Warszawskiego z uwzględnieniem książki Mirona Białoszewskiego „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”. Gala rozdania nagród odbyła się 9 grudnia w Warszawie w jednym z centrum konferencyjnych. Na uroczystości obecny był uczestnik Powstania Warszawskiego – Pan Jakub Tomasz Nowakowski- żołnierz Zgrupowania AK „Żniwiarz”, który ze szczegółami odpowiadał na pytania uczestników oraz przedstawiciele Muzeum Powstania Warszawskiego. W gali wziął również udział prowadzący odcinki programu edukacyjnego „1944- Zrozumieć Powstanie”- Vito Casetti.

Na galę przybyły wszystkie zwycięskie zespoły wraz z koordynatorami. Zostały przyznane 3 zwycięskie miejsca oraz 3 wyróżnienia.

Wszyscy laureaci odebrali nagrody- w postaci bonów upominkowych do znanej sieci księgarni, dyplomy oraz puchary. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!